Kategorie: Osadní výbor

Osadní výbor

K čemu slouží Osadní výbory? Malá citace z Jednacího řádu výborů ZM 17/2010 a)    předkládají zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se  rozvoje příslušné části města a rozpočtu města b)    vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu...