Historie

Z historie Loučky u Nového Jičína

Na východním úpatí Starojického kopce, asi 1 km od Nového Jičína na západ ve směru na Hranice, se rozkládá již od roku 1323 obec typu lesní lánové vsi Loučka. Nachází se v místě tzv. Moravské brány, kudy vedla od pradávna cesta od Baltského moře k moři Jaderskému. První písemná zmínka pochází z roku 1374 v latinském názvu Luczca, roku 1497 a 1500 v česky psaných zemských deskách ve tvaru Lúčka. Loučka patřila k panství Starý Jičín a byla rovněž součástí tamější farnosti.
Od 16. století se jeví jako čistě česká ves, téměř všichni jsou zde usedlíci českého původu. Na sklonku 16. století do druhé třetiny 17. století se zde ale přestěhovalo mnoho německých lidí. Roku 1676 měla skoro polovina usedlíků jména německého původu. K dalšímu přílivu ale nedocházelo a tak měla Loučka na konci 17. století opět český charakter.
V roce 1775 měla Loučka 55 domů a 665 obyvatel. Škola zde byla zřízena v roce 1793, dříve se vyučovalo na fojtství. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo polní hospodářství, doplňované v 19. století prací v novojičínských továrnách. V roce 1869 zde byl založen pivovar zvaný „Pocheta“.
V 90. letech minulého století se stala česká Loučka opět dostaveníčkem novojičínských Čechů se studenty z okolí. V roce 1893 se zde přes zákaz okresního hejtmana hraběte Romea konala národopisná slavnost u příležitosti národopisné výstavky v obci. V letech 1890-1894 byla v Loučce umístěna česká knihovna pro Nový Jičín v počtu 200 svazků, založená a věnovaná Českou besedou v Praze. Při sčítání v roce 1911 žilo v Loučce 985 obyvatel.
Obec za okupace byla součástí Německa. Novojičínští Němci neodpustili zdejším Čechům jejich boj s němectvím v předchozích letech a usilovali o sloučení obce s Novým Jičínem. Dosáhli jen částečného úspěchu v tom, že Loučka byla v roce 1940 přijata do svazku sedmi obcí řízených přímo z Nového Jičína. Loučka byla osvobozena v noci z 6. na 7. 5. 1945.
V roce 1950 žilo podle sčítání lidu v Loučce 703 obyvatel v 160 domech s 235 byty. Padesátá léta přinesla i do Loučky kolektivizaci, JZD bylo založeno v roce 1957 a jeho počátky byly více než těžké. Rok 1968 přinesl oživení celé Loučky, jedním z projevů bylo postavení kostelíku sv. Anežky České.
Na obecním pečetidle, pocházejícím zřejmě již ze 17. století, byl ve štítě zobrazen snop, provázený po pravé straně krojidlem a po levé straně radlicí.                         

Tolik krátký úvod do historie Loučky. Podrobnější historie je uvedena v brožurce, která je přílohou tohoto článku a byla vydána v roce 1993 u příležitosti 670. výročí založení Loučky.

Brožura Z historie obce Loučky