Složení osadního výboru

Funkční období 2018-2022

Předseda
Jaroslav Kotas

Členové
Aleš Elicer
Marcela Štěpánová
Petr Jaroň
Josef Hub
Libor Pístecký
Adam Svojanovský
Václav Dokulil
Hana Micková
Jan Šimíček
Pavel Liška