Přerušení dodávky elektřiny (17.07.2019, Nový Jičín – Loučka, ul. Za Korunou)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín/Loučka, které se bude konat:

Dne 17.07.2019
Od 07:15 hod.
Do 19:00 hod.

Loučka
280 
Za Korunou
197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Mohlo by se vám líbit...